Konceptni Renault EZ-GO je više od konvencionalnog automobila. Istovremeno je i vozilo i usluga. Dio je ekosistema pametnih urbanih sredina koje razvijaju gradovi, općine i privatni sektori, a njegova modularna platforma omogućava upotrebu i u druge svrhe. Renault EZ-GO tek je prvi član porodice konceptnih automobila koji će se predstaviti tokom 2018. godine.