Evo nekoliko primjera kako možete koristiti funkciju pretraživanja:

Unosom ovo i ono u polje pretrage vratiti će rezultate koji sadrže i "ovo" i "ono".

Unosom ovo ne ono u polje pretrage vratiti će rezultate koji sadrže "ovo" i ne sadrže "ono".

Unosom ovo ili ono u polje pretrage vratiti će rezultate koji sadrže ili "ovo" ili "ono".

Unosom "ovo i ono" (s navodnicima) u polje pretrage vratiti će rezultate koji sadrže točan izraz "ovo i ono".

Rezultati pretraživanja također se mogu filtrirati korištenjem različitih kriterija. Odaberite jedan ili više filtera u nastavku da biste započeli.