Pin It

Danas je na stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije objavljen poziv za subvencije pri kupovini električnih i hibridnih vozila fizičkim licima.

Cilj ovog Javnog poziva je poticaj kupovine i upotrebe električnih automobila u Federaciji BiH, putem dodjele subvencije pojedincima za kupovinu novih automobila, registrovanih u Federaciji BiH, za period 01.01.2022.-12.12.2022. godine koji imaju:

  • isključivo električni pogon
  • koriste dva izvora energije
  • električni motor i motor sa unutrašnjim sagorijevanjem (plug-in -hybrid)
  • vozila koja koriste motor sa unutrašnjim sagorijevanjem i elektro motor (full- hybrid)

Pod novim automobilom, smatra se putničko vozilo koje nije bilo u upotrebi i nikada nigdje, nije bilo registrovano.

Automobili za koje se dodjeljuju subvencije su putnička vozila sa najviše 9 mjesta za sjedenje, uključujući i sjedište vozača - putnička vozila kategorije M1.

Tehnički uslovi za prihvatljiva vozila:

  1. Električna vozila sa emisijom CO2 0 g/km
  2. Hibridna električna „plug-in“ vozila sa emisijom CO2 manje od 50 g/km
  3. Hibridna vozila „full hybrid“ vozila sa emisijama CO2 najviše 130 g/km

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pojedinci (fizička lica), državljani Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i sa navršenih 18 godina života, koji podnesu zahtjev, dostave obaveznu dokumentaciju u skladu sa ovim Javnim pozivom i da, u trenutku podnošenja zahtjeva, postoje raspoloživa finansijska sredstva predviđena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, tj. u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj pojedincima:

  • Električna vozila – 10.000,00 KM
  • Hibridna električna "plug-in" vozila – 5.000,00 KM
  • Hibridna "full hybrid" vozila – 5.000,00 KM
Sa svim detaljima ovog poziva možete se upoznati na stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
 
klix.ba