0
0
0
s2sdefault

Novi model Mazde3 koji smo i sami imali na testu se ovaj put nalazi u rubrici opoziv.

Razlog je greška u sistemu deaktivacije cilindara tj. u Upravljačkom modulu pogonskog sklopa (PCM) koji uključuje i isključuje navedeni sistem. Kao rezultat mogućeg nepravilnog rada je taj da usisni ventil može biti pomaknut iz položaja pa dohvatiti druge dijelove motora što može dovesti do potpunog prestanka rada motora u toku same vožnje i moguće nesreće.

IZVOR: Rapex Alert 33/2019 A12/1226/19